TPHCM công bố lộ trình cấp sổ hồng cho hàng trăm ngàn căn hộ thương mại

(ĐTTCO)- Sở TNMT TPHCM vừa ban hành kế hoạch số 3981/KH-STNMT-VP về việc “Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn". 
TPHCM công bố lộ trình cấp sổ hồng cho hàng trăm ngàn căn hộ thương mại

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là “GCN”) đối với các dự án cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mua nhà tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP sở TNMT đã đưa ra nhiều giải pháp và lộ trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN trong thời gian tới.

Cụ thể, đối với 47 dự án với 8.159 căn chưa cấp GCN không có vướng mắc về mặt pháp lý, chỉ chờ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nhóm 1). Theo đó, sẽ tổ chức buổi làm việc trực tiếp với Cục Thuế TPHCM, chi cục thuế các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các doanh nghiệp dự án để đôn đốc trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của các DN dự án, trách nhiệm ban hành thông báo về nghĩa vụ tài chính và văn bản xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của các cơ quan thuế.

Thời gian thực hiện tổ chức buổi làm việc từ ngày 5 đến 10-5, báo cáo các nguyên nhân chậm trễ và đề ra biện pháp, phương hướng giải quyết trong tháng 6, cấp GCN thực hiện ngay sau khi có thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế.

Đối với 30.061 căn chưa cấp GCN do DN dự án chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN (nhóm 2) sẽ tổ chức làm việc trực tiếp với các DN nhằm đôn đốc thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN đối với dự án. Làm rõ được nguyên nhân, vấn đề khó khăn của DN trong việc chậm nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN các dự án.

Đối với các đơn vị chây ì, không nộp hồ sơ mà không có lý do chính đáng, kiên quyết xử phạt theo quy định của pháp luật đồng thời công bố danh sách các đơn vị này trên cổng thông tin điện tử của Sở TNMT để người dân, DN được biết. Thời gian thực hiện tổng hợp danh sách trong quý II, thời gian tổ chức làm việc trực tiếp trong quý III.

Đối với 29 dự án với 10.019 căn chưa cấp GCN do vướng mắc về loại hình bất động sản mới chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật (nhóm 3). Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20-5

Các dự án này sẽ tổ chức thực hiện theo trình tự các giải pháp là tổ chức buổi tập huấn với sự tham gia của Bộ TNMT với vai trò báo cáo viên để hướng dẫn, triển khai Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, trong đó tập trung vào các nội dung mới được quy định tại nghị định như cấp GCN quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ đối với các công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ.

Việc thực hiện cấp GCN, xác nhận thay đổi vào GCN đã cấp của văn phòng đăng ký đất đai cũng như chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và các nội dung có liên quan đến công tác cấp GCN.

Thực hiện việc cấp GCN quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ tại các dự án theo quy định sau khi Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Thời gian thực hiện và tổ chức buổi tập huấn từ 20 đến 31-5. Thực hiện việc cấp GCN trong quý III.

Phấn đấu đến hết quý III hoàn thành việc cấp GCN cho số lượng căn hộ còn tồn đọng tại các dự án có công trình xây dựng sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ.

Đối với 39 dự án với 19.958 căn chưa cấp GCN do phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nhóm 4). Đối với 23/39 dự án đang được các đơn vị tư vấn thực hiện thẩm định giá. Sau khi nhận được chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn, khẩn trương thực hiện tổng hợp trình Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM xem xét, thẩm định.

Đối với 16/39 dự án còn vướng mắc sẽ thực hiện nghiên cứu nhằm xác định những khó khăn, bất cập để đề ra biện pháp giải quyết phù hợp, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong quá trình tổng hợp, trình Hội đồng thẩm định giá đất TPHCM xem xét, thẩm định phương án giá đất các dự án.

Thời gian thực hiện từ quý II đến quý IV. Trong giai đoạn từ tháng 5 đến cuối tháng 10 sẽ trình Hội đồng Thẩm định giá đất TPHCM 23/39 dự án. Đề ra được biện pháp, phương hướng giải quyết đối với 16/39 dự án còn lại.

Đối với 6 dự án với 4.653 căn chưa cấp GCN do các vướng mắc khác (nhóm 5) sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải pháp tháo gỡ những nội dung vướng mắc này, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thời gian thực hiện: từ quý II đến quý III.

Đối với 18 dự án với 8.235 căn chưa cấp GCN do đang thanh tra, kiểm tra, điều tra (Nhóm 6). Có văn bản trao đổi với cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra về khả năng tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính về cấp GCN đối với từng dự án cụ thể. Thời gian thực hiện từ quý II đến hết quý III.

Các tin khác