TPHCM địa phương đầu tiên xuất khẩu vượt 30 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong năm 2014, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của TPHCM đạt gần 62,2 tỷ USD, tiếp tục là địa phương có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 31,352 tỷ USD, tăng 1,864 tỷ USD so với năm 2013 (năm 2013 đạt 29,488 tỷ USD). Như vậy, xuất khẩu của TPHCM chiếm gần 21% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước (cả nước 150,186 tỷ USD).
 

Với kim ngạch xuất khẩu năm 2014 đạt 31,352 tỷ USD, TPHCM trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu hơn 30 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong năm 2014, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của TPHCM đạt gần 62,2 tỷ USD, tiếp tục là địa phương có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước.
Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 31,352 tỷ USD, tăng 1,864 tỷ USD so với năm 2013 (năm 2013 đạt 29,488 tỷ USD). Như vậy, xuất khẩu của TPHCM chiếm gần 21% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước (cả nước 150,186 tỷ USD).

Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên TPHCM và cũng là lần đầu tiên có một địa phương trong cả nước đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu hơn 30 tỷ USD.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, năm 2014 cả nước có 23/63 tỉnh, thành phố đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên, tăng 5 địa phương so với năm 2013.

Bắc Ninh, dù vẫn tiếp tục là địa phương có giá trị kim ngạch xuất khẩu thứ hai cả nước, nhưng năm 2014 chỉ đạt 21,074 tỷ USD, giảm gần 4 tỷ USD so với năm 2013 (năm 2013 đạt 25,057 tỷ USD).

Trái với sự đi xuống của Bắc Ninh là sự vươn lên mạnh mẽ của Thái Nguyên với trị giá kim ngạch xuất khẩu đạt 7,927 tỷ USD, tăng 7,681 tỷ USD so với năm 2013 (năm 2013 chỉ đạt 246 triệu USD).

Cả 2 sự thay đổi này đều xuất phát từ việc dịch chuyển sản xuất của Tập đoàn Samsung từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.

Các tin khác