TPHCM: Tăng trưởng GDP 6 tháng đạt 9,9%

Sáng 27-6, UBND TPHCM đã họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TP 6 tháng đầu năm 2011.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế TP tiếp tục vượt qua khó khăn, duy trì và ổn định tốc độ tăng trưởng phù hợp với tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 9,9%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,2%, nông nghiệp, doanh thu dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu đều duy trì mức tăng trưởng cao.

Tăng trưởng tín dụng được kiềm chế theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng giảm (tháng 6 tăng 0,69%). Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân vẫn tiếp tục được đảm bảo. TP đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp…

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã yêu cầu các ngành, các cấp đề ra kế hoạch trong 6 tháng cuối năm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách; sử dụng vốn hiệu quả các dự án công trình xây dựng cơ bản và các dự án ODA đầu tư hạ tầng, ưu tiên vốn cho các dự án thuộc lĩnh vực y tế và giáo dục; tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động tín dụng trên địa bàn, khuyến khích các doanh nghiệp huy động thêm nguồn vốn từ các cổ đông và các kênh từ ngoài ngân hàng; nỗ lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng phù hợp.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân nhấn mạnh cần thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế TP; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm cung ứng đủ nguồn điện cho sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch cũng yêu cầu các ngành, các cấp nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội…

Các tin khác