TPHCM: Tập trung tháo gỡ khó khăn DN

Mặt khác, ông cũng yêu cầu thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng chương trình bình ổn thị trường, nỗ lực giảm nghèo, xây dựng nhà ở xã hội và bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Ngày 3-7, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao độ triển khai thực hiện các biện pháp tích cực, cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh, xuất khẩu, thu hút đầu tư.

Mặt khác, ông cũng yêu cầu thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng chương trình bình ổn thị trường, nỗ lực giảm nghèo, xây dựng nhà ở xã hội và bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân cho biết trong 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố giữ tốc độ tăng trưởng ổn định với mức tăng GDP đạt 7,9% (khu vực dịch vụ tăng 9,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,2%, khu vực nông nghiệp tăng 7%). Cơ cấu kinh tế của thành phố chuyển dịch đúng hướng, chỉ số giá tăng thấp, ổn định dần thị trường tài chính, tín dụng, góp phần kiểm soát và kiềm chế lạm phát trên địa bàn. Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội…

Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém như số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản còn trì trệ, sức cầu thị trường còn yếu, hàng tồn kho lớn, khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế; tỷ lệ nợ xấu còn cao; việc triển khai thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước còn chậm…

Theo Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố năm nay; trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 9,5% trở lên, trong những tháng cuối năm Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm, giãn thuế theo Nghị quyết của Chính phủ.

Thành phố cũng đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ, cung cấp thông tin về các thị trường tiềm năng để doanh nghiệp chủ động tiếp cận, mở rộng thị trường; tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn thị trường gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.”

Bên cạnh đó, thành phố cũng phối hợp với các bộ - ngành Trung ương tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, hiệu quả; đồng thời triển khai các biện pháp khai thác, quản lý và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước; tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ; tiếp tục ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án lớn quan trọng…

Các tin khác