TPHCM: Vốn FDI thu hút được 2,43 tỷ USD trong 7 tháng

(ĐTTCO) - Theo báo cáo từ UBND TPHCM, trong 7 tháng đầu năm 2022, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được 2,43 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 373 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 274,93 triệu USD (tăng 8,1% số dự án cấp mới, giảm 3,4% vốn đầu tư so với cùng kỳ) .
Có 85 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 1,4 tỷ USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn), giảm 13,3% về số dự án và tăng 169,4% về vốn điều chỉnh so với cùng kỳ.
Đồng thời, Thành phố cũng chấp thuận cho 1.405 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 749,41 triệu USD, giảm 2,3% về số trường hợp so với cùng kỳ, giảm 23,2% về vốn so với cùng kỳ.
Bên cạnh những dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng, tính từ đầu năm đến nay có 90 dự án đề nghị chấm dứt hoạt động.

Các tin khác