​Việt Nam giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm

(ĐTTCO) - Ngày 29-4, Bộ Tài chính cho biết Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) đã đưa ra khẳng định mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB-/B, triển vọng ổn định.

(ĐTTCO) - Ngày 29-4, Bộ Tài chính cho biết Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) đã đưa ra khẳng định mức xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB-/B, triển vọng ổn định.

 

Như vậy, kết quả xếp hạng tín nhiệm lần này đối với VN không thay đổi so với mức xếp hạng do S&P đã công bố vào tháng 3-2015.

Mức xếp hạng Triển vọng ổn định phản ánh tăng trưởng kinh tế và các yếu tố kinh tế vĩ mô của VN được tổ chức này cũng như cộng đồng các nhà đầu tư đánh giá tốt và có triển vọng cải thiện.

Theo Bộ Tài chính, các yếu tố được S&P đánh giá tích cực, góp phần duy trì mức xếp hạng tín nhiệm của VN bao gồm: VN là quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp nhưng nền kinh tế tương đối đa dạng và có tính linh hoạt. Thu nhập bình quân đầu người ước tính 2.200 USD vào năm 2016. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định ở mức tương đối cao là yếu tố tác động tích cực tới xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong 2 năm qua, các kế hoạch, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội là phù hợp nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát hiệu quả ở mức thấp. Tăng trưởng xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, nguồn kiều hối ổn định và có xu hướng tăng cùng những lợi thế so sánh về chi phí nhân công so với các nước trong khu vực tiếp tục là những nhân tố giúp cải thiện cán cân thanh toán và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, S&P khuyến cáo thời gian tới VN cần kiểm soát bội chi ngân sách, tốc độ gia tăng nợ công mặc dù mức độ nợ công của VN là không lớn. Đồng thời, VN cần quan tâm đến vấn đề nợ xấu của khu vực ngân hàng.

Các tin khác