Việt Nam tham gia Diễn đàn về minh bạch trao đổi thông tin về thuế

(ĐTTCO)- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa thay mặt Chính phủ Việt Nam ký thư gửi Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu về Minh bạch và Trao đổi thông tin về thuế, thông báo Việt Nam tham gia vào Diễn đàn toàn cầu và cam kết tuân thủ nghĩa vụ thành viên để tạo cơ sở cho việc Việt Nam tiến tới tham gia ký kết Hiệp định đa phương về Hỗ trợ hành chính  thuế.
Việt Nam tham gia Diễn đàn về minh bạch trao đổi thông tin về thuế

Diễn đàn toàn cầu này là một cơ chế hợp tác đa phương do OECD phối hợp với các nước không phải thành viên khác thành lập để thúc đẩy các hoạt động và hợp tác toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế từ năm 2000.

Hiện nay có 158 thành viên, cùng với 19 tổ chức quốc tế tham gia với tư cách quan sát viên vào Diễn đàn toàn cầu, trong đó bao gồm tất cả các nước G20, các thành viên OECD, các tổ chức tài chính quốc tế quan trọng và đa số các quốc gia đang phát triển.

Việc tham gia Diễn đàn toàn cầu mang lại nhiều lợi ích đối với Việt Nam, cho thấy cam kết của Chính phủ thực hiện chủ trương minh bạch về thuế và trao đổi thông tin, từ đó nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam đối với các quốc gia, đối tác kinh tế và thương mại và với các nhà đầu tư quốc tế; là một trong các cơ sở quan trọng để xếp hạng, đánh giá môi trường đầu tư.

Đồng thời, việc tham gia diễn đàn cũng là điều kiện để các nước tiến tới ký Hiệp định đa phương về Hỗ trợ hành chính thuế (MAC); các quốc gia tham gia diễn đàn sẽ nhận được hỗ trợ và tham gia cơ chế rà soát để đảm bảo các tiêu chuẩn minh bạch và cơ chế hợp tác toàn cầu thực hiện trao đổi thông tin nhằm chống trốn thuế, bảo vệ cơ sở thuế.

Đây là bước đi quan trọng thể hiện sự hội nhập sâu, rộng của ngành tài chính nói riêng, của nền kinh tế Việt Nam nói chung, khẳng định vị thế và và vai trò tích cực của Việt Nam trên trường quốc tế; đảm bảo chủ động thực hiện một cách có hiệu quả các cam kết hội nhập của Việt Nam đối với các Hiệp định thương mại mới mà Việt Nam là thành viên; đồng thời góp phần tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ hợp tác thuế khu vực và toàn cầu trong thời gian tới.

Các tin khác