Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 20 tỷ USD

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm-thuỷ sản tháng Tám ước đạt 2,47 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 8 tháng đầu năm 2014 lên 20,22 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm-thuỷ sản tháng Tám ước đạt 2,47 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 8 tháng đầu năm 2014 lên 20,22 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 9,49 tỷ USD, tăng 5,7%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,95 tỷ USD, tăng 25,4%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản ước đạt 4,06 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Nhìn chung, các mặt hàng càphê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ duy trì sự tăng trưởng cả về sản lượng cũng như giá trị. Còn gạo, cao su, chè, sắn và các sản phẩm sắn… lại có sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, xuất khẩu càphê trong tháng Tám ước đạt 89.000 tấn với giá trị đạt 198 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm ước đạt 1,22 triệu tấn và giá trị đạt 2,529 tỷ USD, tăng 26,8% về khối lượng và tăng 22,3% giá trị so cùng kỳ năm 2013.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cũng có sự gia tăng cao, giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 3,87 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Mức tăng trưởng đáng chú ý là xuất khẩu thủy sản. Trong tháng Tám, mặt hàng này ước đạt 679 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 4,95 tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong khi đó, nhiều mặt hàng lại có sự sụt giảm đáng kể cả về giá trị và sản lượng xuất khẩu. Cao su giảm 9,8% về sản lượng và giảm 31,9% về giá trị so với cùng kỳ; chè giảm 6,9% về khối lượng và giảm 1,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Đáng chú ý, gạo vẫn theo đà sụt giảm từ đầu năm đến nay. Khối lượng gạo xuất khẩu 8 tháng giảm 9% về khối lượng và giảm 5,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Các tin khác