2 tháng giảm liên tiếp đưa CPI cả nước tăng thấp nhất kể từ năm 2016

(ĐTTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 10 tháng tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất kể từ năm 2016. Lạm phát cơ bản 10 tháng  tăng 0,84% so với cùng kỳ năm 2020, thấp hơn mức CPI bình quân chung, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2011.

CPI 10 tháng tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước.
CPI 10 tháng tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố,  CPI tháng 10-2021 giảm 0,2% so với tháng trước (khu vực thành thị giảm 0,2%; khu vực nông thôn giảm 0,21%. Tháng 10, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có 3 nhóm giảm giá so với tháng trước, 8 nhóm tăng giá. 

Cụ thể, 3 nhóm giảm gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,28% so với tháng trước, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tháng 10-2021 giảm 0,26% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04%.

Trong 8 nhóm hàng tăng giá, nhóm giao thông có mức tăng so với tháng trước cao nhất với 2,51% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu. Nhóm giáo dục tháng 10 tăng 0,25%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,19%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,13% so với tháng trước.

Các nhóm hàng còn lại có mức giá tăng không đáng kể so với tháng trước gồm nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,06%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,04%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,12%.

Bình quân 10 tháng năm 2021, CPI tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng bình quân 10 tháng thấp nhất kể từ năm 2016.

Trong đó các yếu tố làm tăng CPI trong 10 tháng năm 2021 là giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh 18 đợt, giá gas trong nước biến động theo giá gas thế giới; giá dịch vụ giáo dục 10 tháng tăng 3,09% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, giá gạo trong nước tăng 6,24% so với cùng kỳ năm trước, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở 10 tháng năm nay tăng 6,53% so với cùng kỳ năm trước do giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào. 

Một số yếu tố làm giảm CPI gồm giá các mặt hàng thực phẩm 10 tháng giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, giá điện sinh hoạt bình quân 10 tháng năm 2021 giảm 1,19%, giá vé máy bay 10 tháng giảm 21,88%; giá du lịch trọn gói giảm 2,54% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cũng cho biết, lạm phát cơ bản tháng 10-2021 giảm 0,17% so với tháng trước, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng năm 2021, lạm phát cơ bản tăng 0,84% so với cùng kỳ năm 2020, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 1,81%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, giá xăng, dầu và giá gas tăng. Mức lạm phát cơ bản tháng 10 và 10 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước đều là mức thấp nhất kể từ năm 2011.

Các tin khác