8 nhóm giải pháp phát triển KT-XH

Chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành chặt chẽ, thận trọng, giảm lãi suất ở mức phù hợp, bảo đảm thanh khoản của hệ thống tín dụng, kiểm soát nợ xấu. Ổn định giá trị đồng tiền là một trong những mục tiêu trung và dài hạn của chính sách này.

Trình bày báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII ngày 21-7, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã nêu rõ 8 nhóm giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2011 ở mức cao nhất.

Báo cáo của Chính phủ đã chỉ ra những khó khăn, thách thức của tình hình trong nước và quốc xuất hiện ngay từ đầu năm 2011. Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, bất ổn chính trị tại một số khu vực. Trong khi đó, nền kinh tế trong nước đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn hơn dự báo cuối năm 2010.

“Nguy cơ lạm phát cao, bất ổn kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội đã trở thành thách thức lớn đối với nền kinh tế nước ta trong năm 2011”, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết.

Kết quả bước đầu đáng mừng

Nhận diện được tình hình nêu trên, tháng 2-2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11, đưa ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo và ra Kết luận 02/KL-TW về tình hình KT-XH năm 2011 cũng như báo cáo Quốc hội và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 59/2011/QH12.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, các ngành, các cấp đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện quyết liệt giải pháp đề ra.

Báo cáo cho biết, tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm đã đạt kết quả tích cực, toàn diện. Có thể kể tới một số “điểm sáng” như mức tăng giá tiêu dùng chậm lại và có xu hướng giảm. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 42,33 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ, gấp 3 lần chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội thông qua (10%).

Nhập siêu bằng 15,72% tổng kim ngạch xuất khẩu (chỉ tiêu Quốc hội là không quá 18%). Thị trường ngoại hối chuyển biến tích cực. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã mua bổ sung gần 4 tỷ USD dự trữ ngoại hối.

Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 409,7 tỷ đồng, bằng 38,3% GDP. Mặc dù tăng trưởng GDP 6 tháng chỉ đạt 5,57%, thấp hơn cùng kỳ và chỉ tiêu cả năm 2011 Quốc hội thông qua nhưng đây là nỗ lực rất lớn của cả nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Trong điều kiện ngân sách khó khăn, phải phấn đấu giảm bội chi, Chính phủ vẫn đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. 6 tháng, đã tạo việc làm cho khoảng 724,36 ngàn người, trong đó xuất khẩu lao động 45,86 ngàn người. Đã xuất dự trữ quốc gia cứu trợ 56,2 ngàn tấn gạo và các vật tư, thiết bị thiết yếu với tổng giá trị khoảng 512 tỷ đồng.

Khó khăn 6 tháng cuối năm còn lớn

Đánh giá những kết quả tích cực trên chỉ là bước đầu, Chính phủ đã chỉ ra khó khăn, thách thức mà nước ta đối diện trong 6 tháng cuối năm vẫn còn lớn. Đó là lạm phát, mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao. Lãi suất huy động bình quân tăng khoảng 2,9% so với cuối năm 2010.

Khu vực sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do phải tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tài khóa, tiền tệ và kiềm chế lạm phát. Sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng chậm lại. Đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm so với cùng kỳ. Thị trường chứng khoán khó khăn, thị trường bất động sản suy giảm.

Mô hình phát triển kinh tế của nước ta còn một số bất cập. Tai nạn giao thông, tội phạm, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn đang là vấn đề bức xúc của xã hội. Tình hình trên sẽ tác động trực tiếp tới việc thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH năm 2011 và cả các năm tiếp theo.

Một số chỉ tiêu cơ bản để định hướng chỉ đạo, điều hành

Trên cơ sở tình hình thực tiễn và dự báo xu hướng biến động kinh tế trong nước và thế giới, Chính phủ đưa ra một số chỉ tiêu cơ bản năm 2011 để định hướng chỉ đạo điều hành. Cụ thể, nỗ lực phấn đấu để tăng trưởng GDP cả năm ở mức hợp lý khoảng 6%. Phấn đấu, GDP năm 2012 đạt 6,5%.

Thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát để CPI năm 2011 tăng ở mức 15-17%, phấn đấu năm 2012 và các năm tiếp theo lạm phát thấp hơn, trở về mức một con số và thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Kiểm soát tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cả năm 2011 dưới 20%, tổng phương tiện thanh toán tăng trưởng 15-16%, kiểm soát nhập siêu không quá 15-16% kim ngạch xuất khẩu, giảm bội chi ngân sách xuống dưới 5% GDP.

8 nhóm giải pháp chủ yếu

Chính phủ đã đưa ra 8 nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Đó là các nhóm giải pháp về: chính sách tiền tệ; chính sách tài khóa; chính sách thương mại, giá cả, thị trường; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng; bảo đảm an sinh xã hội; về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và bảo đảm trật tự an toàn xã hội; công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền.

Trong đó, mỗi nhóm đều đưa ra các biện pháp, chương trình hành động cụ thể. Đơn cử, về chính sách tiền tệ, tiếp tục được điều hành chặt chẽ, thận trọng, giảm lãi suất ở mức phù hợp, bảo đảm thanh khoản của hệ thống tín dụng, kiểm soát nợ xấu. Ổn định giá trị đồng tiền là một trong những mục tiêu trung và dài hạn của chính sách này.

Chính sách tài khóa tiếp tục được thực hiện thắt chặt. Phấn đấu vượt 7-8% dự toán thu ngân sách, tiết kiệm chi, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Về chính sách thương mại, giá cả, thị trường, đảm bảo cung cầu hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra đột biết giá các mặt hàng thiết yếu, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, thao túng thị trường…

Tại kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội quyết định việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp khó khăn, bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội trong năm 2011 và 2012. Theo báo cáo của Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý về cơ chế cảnh báo sớm đối với doanh nghiệp nhà nước.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội sẽ được tập trung làm tốt hơn nữa. Chính phủ quyết tâm giữ vững và thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội đã đề ra năm 2011 như tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn mới, riêng 62 huyện nghèo giảm 4%...

Về quốc phòng, an ninh, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực này, đặc biệt, trước tình hình và diễn biến phức tạp, chúng ta cần hành động kiên quyết, kịp thời, phù hợp với pháp luật quốc tế, đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, huy động sức mạnh toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Về công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền thì chủ động thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đồng thời tăng cường đối thoại.

Chính phủ tin tưởng, với quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận về tư tưởng, nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định sẽ tranh thủ được thuận lợi, vượt qua được thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Các tin khác