Cần 312.000 tỷ đồng đầu tư hệ thống cảng biển

(ĐTTCO) - Tính đến năm 2030, tổng nhu cầu đầu tư cho hệ thống cảng biển khoảng hơn 312.000 tỷ đồng.

Ngày 27-3, Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được hoàn thiện, tính đến năm 2030, tổng nhu cầu đầu tư cho hệ thống cảng biển khoảng hơn 312.000 tỷ đồng.

Cụ thể, nhu cầu vốn đầu tư cho hạ tầng hàng hải công cộng khoảng hơn 70.000 tỷ đồng và nhu cầu vốn đầu tư cho bến cảng hơn 242.000 tỷ đồng.

Trong đó, đến năm 2025, tại khu vực phía Nam, tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải sẽ được nâng cấp đầu tư phục vụ tàu đến 200.000 tấn giảm tải; tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu - giai đoạn 2 được nâng cấp phục vụ tàu đến 20.000 tấn giảm tải.

Ở khu vực miền Trung, nhiều tuyến luồng cũng được ưu tiên nâng cấp như luồng vào cảng Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), luồng Quy Nhơn cho tàu đến 50.000 tấn... Năm 2030, Bộ GTVT dự kiến tiếp tục triển khai đầu tư các dự án hàng hải lớn, trong đó sẽ kêu gọi đầu tư và triển khai đầu tư các bến cảng tại khu vực Cái Mép hạ và khu bến Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng)...

Các tin khác