Cắt giảm thuế trong các Hiệp định thương mại tự do

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính thông báo rộng rãi đến các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện.
 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết về thuế nhập khẩu trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) của Việt Nam giai đoạn 2015-2018 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính thông báo rộng rãi đến các Bộ, ngành, địa phương biết, thực hiện.

Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khi thực hiện cam kết về thuế nhập khẩu trong các FTA giai đoạn 2015-2018 để phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững, khắc phục những tác động tiêu cực, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế đã đề ra.

Bộ Tài chính cho biết, Việt Nam đã ký kết 8 Hiệp định FTA song phương và đa phương, trong đó có nghĩa vụ về thuế nhập khẩu. Hầu hết các FTA mà Việt Nam đã ký kết thì mức độ tự do hóa trung bình khoảng 90% số dòng thuế, trừ Hiệp định ASEAN là Hiệp định nội khối với mức cam kết tự do hóa gần 100%. Mức độ tự do hóa cuối cùng trong các FTA dự kiến đạt khoảng 90-97% số dòng thuế với thuế suất cuối cùng về 0% vào thời điểm 2020.

Đánh giá quá trình tham gia FTA của Việt Nam đến nay là hợp lý, phát triển theo chiều rộng và chuyển dần sang chiều sâu, lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu có phân loại theo các danh mục và đa số có tính thống nhất hầu hết các Hiệp định thương mại tự do. Các mặt hàng Việt Nam có lợi thế và cần nguyên liệu cho sản xuất trong nước thì cắt giảm trước, các mặt hàng nhạy cảm, có thuế suất cao thì cắt giảm chậm hơn. 

Các tin khác