Chưa đưa nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vào kỳ họp bất thường lần thứ 2

(ĐTTCO) - Chính phủ đề nghị chưa đưa nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM) vào chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp của UBTVQH. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp của UBTVQH. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa khai mạc sáng nay, 28-11, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày báo cáo về việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội và bước đầu chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, đối với nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM): Chính phủ đề nghị chưa đưa nội dung này vào chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2 do chưa chuẩn bị kịp và chưa có kết luận của Bộ Chính trị.

Chưa đưa nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM vào kỳ họp bất thường lần thứ 2 ảnh 1Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các nội dung khác được đề nghị Quốc hội xem xét tại kỳ họp bao gồm: xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch; xem xét, thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội cũng dự kiến thảo luận, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách (gồm: giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan năm 2021; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021; điều chỉnh vốn vay lại của các địa phương năm 2022).

Cũng trong công tác lập pháp, Quốc hội sẽ cho ý kiến về 3 dự án: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Căn cứ tiến độ chuẩn bị các nội dung theo báo cáo của các cơ quan liên quan, Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất 2 phương án:

* Phương án 1: Trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường chưa kịp xem xét đủ điều kiện trong tháng 12-2022 thì đề nghị tổ chức họp sau Tết Nguyên đán (trong tháng 2-2023) và theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Theo đó, việc bố trí Quốc hội thảo luận về các nội dung kỳ họp phải bảo đảm kết thúc vào trước ngày thứ 6 để có thời gian 3 ngày (thứ 6, thứ 7, chủ nhật) hoặc nếu cần thì Quốc hội nghỉ thêm ngày thứ 2 để dành thời gian cho các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung trước khi trình Quốc hội thông qua.

* Phương án 2: Trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường được xem xét xong trong tháng 12-2022 và đủ điều kiện trình thì đề nghị tổ chức họp trước Tết Nguyên đán (đầu tháng 1-2023) theo hình thức họp trực tuyến kết hợp họp tập trung, trong đó họp trực tuyến để thảo luận, cho ý kiến, còn họp tập trung để biểu quyết các nội dung (hoặc nếu xét thấy việc đi lại dịp tết khó khăn thì có thể họp trực tuyến cả kỳ). Việc tổ chức kỳ họp vào tháng 1-2023 nên tiến hành theo hình thức này là để phù hợp với thời điểm các địa phương phải tập trung vào việc triển khai công tác năm 2023 và các hoạt động trước Tết Nguyên đán.

Với phương án này, có thể bố trí họp tổ và khoảng thời gian hợp lý giữa đợt họp trực tuyến và họp tập trung để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua.

Các tin khác