Đến 2015 Dung Quất thu hút đầu tư 13 tỷ USD

Theo kế hoạch phát triển Khu kinh tế Dung Quất giai đoạn 2012-2015 vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban USD, trong đó thực hiện khoảng 8 tỷ USD, thu ngân sách đạt trên 16.000 tỷ đồng, hàng hóa qua cảng đạt 25 triệu tấn và giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

Như vậy, tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp của Khu kinh tế trong giai đoạn này sẽ từ 17-18%/năm.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung đầu tư phát triển Khu kinh tế Dung Quất trở thành Khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó, trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp lọc hóa dầu, hóa chất, cơ khí, đóng và sửa chữa tàu biển, luyện cán thép và công nghiệp nhẹ gắn với khai thác tối đa Cảng nước sâu Dung Quất.

Tỉnh cũng tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển Khu kinh tế Dung Quất trở thành một trong những trung tâm công nghiệp-đô thị-dịch vụ của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, với các đô thị Vạn Tường, Dốc Sỏi và một số đô thị vệ tinh khác. Đây là một trong những đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Để thực hiện được mục tiêu trên, trong thời gian tới, tỉnh triển khai lập và ban hành các cơ chế chính sách phát triển về thu hút đầu tư, phát triển đô thị và cơ chế tài chính; đổi mới, nâng cao công tác xúc tiến, quản lý đầu tư và hỗ trợ sau đầu tư; huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế.

Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm; thực hiện tốt công tác bồi thường giải phòng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và tái định cư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn.

Trước mắt từ nay đến cuối năm 2012, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung hỗ trợ và thúc đẩy việc triển khai các dự án lớn tại Khu kinh tế Dung Quất. Đó là dự án của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đầu tư mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất lên 10 triệu tấn/năm; dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, Nhà máy thép Guang Lian Dung Quất, Nhà máy công nghiệp nặng Kumwoo Dung Quất, Nhà máy nhiệt điện 1.200MW của Semcorp, mở rộng Nhà máy công nghiệp nặng Doosan Vina; tổ hợp công nghiệp dịch vụ dầu khí và cảng PTSC, Nhà máy EASTAR KIC Việt Nam, các dự án đầu tư bến cảng tổng hợp, dự án đầu tư đô thị… trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Qua 15 năm hình thành và phát triển, đến nay Khu kinh tế Dung Quất đã thu hút được 115 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 8 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, đã có 4 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 46.000 tỷ đồng.

Các tin khác