Góc nhìn chuyên gia: Nga - Trung Quốc thúc đẩy phi đô la hóa

(ĐTTCO) - Nga và Trung Quốc thúc đẩy phi đô la hóa. Đây chính là tiêu điểm bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia hôm nay. 

Các tin khác