Hà Nội: GDP 9 tháng tăng 9,4% so với cùng kỳ

Cục thống kê Hà Nội vừa công bố tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng 9 tháng đầu năm tăng 10,1% đóng góp 4,7% vào mức tăng chung, thấp hơn so với tốc độ tăng của 9 tháng đầu năm 2010.

Dự kiến 9 tháng năm 2011, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 9,4% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Giá trị tăng thêm ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 4,3% (đóng góp 0,3% vào mức tăng chung).

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng 9 tháng đầu năm tăng 10,1% (đóng góp 4,7% vào mức tăng chung), thấp hơn so với tốc độ tăng của 9 tháng đầu năm 2010.

Những tháng đầu năm 2011, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, như: lãi suất ngân hàng, chi phí các nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, làm tăng giá thành sản phẩm, giảm năng lực cạnh tranh ...

Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 9,3% (đóng góp 4,4% vào mức tăng chung). Do tiền lương cơ bản từ tháng 5 tăng 13,7% so với trước, nên các ngành khối hành chính sự nghiệp như: quản lý nhà nước, giáo dục, văn hoá, y tế… vẫn đạt tốc độ tăng khá.

Các ngành thương mại, khách sạn nhà hàng, vận tải tốc độ tăng trưởng không cao do người tiêu dùng đang dần dần thắt chặt chi tiêu, sử dụng những sản phẩm bình dân, sản xuất trong nước thay thế cho những sản phẩm cao cấp hoặc nhập khẩu để đối phó với việc giá cả hàng hóa tăng cao.

Dự kiến cả năm 2011, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP tăng 9,6% so cùng kỳ năm trước.

Các tin khác