Lạm phát tăng mạnh do tăng giá xăng dầu?

(ĐTTCO)-Lạm phát năm 2017 sẽ tiếp tục xu thế tăng và có thể tăng mạnh hơn năm 2016 nếu việc tăng giá dịch vụ công không được kiểm soát chặt chẽ.

(ĐTTCO)-Lạm phát năm 2017 sẽ tiếp tục xu thế tăng và có thể tăng mạnh hơn năm 2016 nếu việc tăng giá dịch vụ công không được kiểm soát chặt chẽ.

 

Theo nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG), lạm phát tháng 2/2017 tăng 0,69% so với đầu năm nhưng tăng tới 5,02% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu của chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh như trên là do giá nhóm giao thông tăng 9,97% so với cùng kỳ do giá xăng dầu tháng 1/2017 tăng mạnh so với năm trước (tăng khoảng 13% so cùng kỳ); và cũng do chịu tác động một phần của việc tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục theo lộ trình tại một số tỉnh, thành (giá dịch vụ y tế và giáo dục tăng lần lượt 57,21% và 10,07% so với cùng kỳ 2016).

Tuy nhiên, UBGSTCQG đánh giá lạm phát cơ bản vẫn duy trì ở mức ổn định (tháng 2/2017 tăng 1,51% so với cùng kỳ). Trong khi đó, nhìn chung lạm phát tổng thể đang có chiều hướng đi lên kể từ tháng 9/2016, chủ yếu do xu hướng tăng giá xăng dầu.

Phân rã các thành phần của lạm phát, UBGSTCQG cho biết, lạm phát 2 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh do chịu tác động của cả 2 yếu tố chu kỳ và mùa vụ. Cụ thể: thành phần mùa vụ của lạm phát tăng mạnh trong tháng Tết, đóng góp khoảng 0,6 điểm % vào lạm phát tổng thể của tháng 1; thành phần chu kỳ của lạm phát (phản ánh tác động của chu kỳ tăng giá, trong đó có giá dịch vụ công) tiếp tục xu hướng tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thành phần này trong tháng 2/2017 đóng góp khoảng 2,4 điểm % vào lạm phát tổng thể (5,02%).

UBGSTCQG cũng lưu ý rằng, xu hướng dài hạn của lạm phát bắt đầu có xu hướng tăng rõ nét kể từ tháng 9/2016 đến nay. Xu hướng lạm phát dài hạn tại thời điểm tháng 2/2017 cao hơn khoảng 0,6 điểm % so với tháng 2/2016.

Tổng hợp những yếu tố trên, UBGSTCQG cảnh báo: Lạm phát năm 2017 sẽ tiếp tục xu thế tăng và có thể tăng mạnh hơn năm 2016 nếu thành phần chu kỳ của lạm phát (đặc biệt là tăng giá dịch vụ công) không được kiểm soát chặt chẽ.

Các tin khác