Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia

(ĐTTCO) - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thế thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký quyết định về việc công nhận khu du lịch Mũi Né, Bình Thuận là Khu du lịch quốc gia.
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 1
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 2
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 3
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 4
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 5
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 6
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 7
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 8
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 9
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 10
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 11
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 12
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 13
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 14
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 15
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 16
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 17
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 18
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 19
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 20
Mũi Né được công nhận là Khu du lịch quốc gia ảnh 21

Các tin, bài viết khác