Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hoàn thành thoái vốn trong năm nay

(ĐTTCO)-Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cơ bản hoàn thành các nội dung sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của EVN.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hoàn thành thoái vốn trong năm nay

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tập đoàn đã thực hiện thoái, giảm vốn tại 2 trong 6 doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn theo Quyết định số 852/QĐ-TTg, thu về hơn 296 tỷ đồng, cao hơn giá trị sổ sách gần 63 tỷ đồng.

Hiện EVN đang tích cực triển khai thoái vốn tại các doanh nghiệp còn lại và dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành thoái vốn trong năm 2019.

Trước đó, EVN đã hoàn thành việc chuyển Tổng công ty Phát điện 3 sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 1/10/2018. Ngay sau đó, cổ phần của Tổng công ty Phát điện 3 (mã chứng khoán PGV) đã được giao dịch trên sàn chứng khoán UpCom.

Trong sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, EVN đã khẩn trương phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc 9 Tổng công ty trực thuộc nhằm triển khai đồng bộ việc sắp xếp, cơ cấu lại toàn bộ các doanh nghiệp cấp II, cấp III trong tập đoàn.

EVN đã phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiều đề án thành phần như kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành Công ty mẹ - EVN và các đơn vị thành viên; tách bạch hoạt động quản lý vận hành và dịch vụ sửa chữa; sắp xếp lại các Công ty Điện lực, các đơn vị truyền tải điện, chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên...

Đến nay, EVN đã cơ bản hoàn thành các nội dung sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của EVN.

Trong giai đoạn 2011-2015, EVN đã hoàn thành thoái vốn tại tất cả các doanh nghiệp thuộc diện thoái vốn hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề không liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của EVN, từ đó, thu về hơn 2.341 tỷ đồng, thặng dư vốn 127 tỷ đồng, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu nhà nước.

EVN cũng hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp trong EVN theo hướng chuyên môn hoá trong các khâu sản xuất điện, tập trung hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh chính và có liên quan của EVN.

Song song đó, EVN cũng đã triển khai nhiều nội dung về hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng tiếm cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Chẳng hạn như hoàn thành việc rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ; xây dựng và ban hành hệ thống bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thành viên theo phương pháp thẻ điểm cân bằng trong quản trị doanh nghiệp, làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, EVN cũng thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ thông suốt từ Công ty mẹ - EVN tới các doanh nghiệp thành viên, góp phần quan trọng phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả công tác quản trị tại Công ty mẹ - EVN, các Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn...

Các tin khác