Thu ngân sách 11 tháng giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái

(ĐTTCO)-Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên thu ngân sách giảm so với cùng kỳ những năm gần đây, tuy nhiên, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách của các địa phương vẫn được đảm bảo.
Thu ngân sách 11 tháng giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái

Ngày 8/12, Bộ Tài chính cho biết số thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2020 ước đạt 1.260,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán, giảm 7,8% so cùng kỳ năm 2019.

Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên thu ngân sách giảm so với cùng kỳ những năm gần đây. Tuy nhiên, nhờ chủ động trong điều hành nên cân đối ngân sách trung ương và ngân sách của các địa phương vẫn được đảm bảo. Thu ngân sách trung ương đạt 77,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 91,1% dự toán.

Cụ thể, thu nội địa đạt 1.067 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019; Thu từ dầu thô đạt 31,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2019, Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 161,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng chi ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 1.369,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Bộ Tài chính, đến nay, ngân sách nhà nước đã chi khoảng 17,9 nghìn tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; ngân sách trung ương đã sử dụng hơn 4,54 nghìn tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn châu Phi (trong đó hỗ trợ 9 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão, lũ và 11 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa đá, lũ quét, sạt lở đất... tổng số tiền 1,63 nghìn tỷ đồng).

Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp gần 32,95 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm.

Nhằm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc khẩn trương hoàn thành các dự án, đề án, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thu, chi ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, quản lý nợ công, quản lý sử dụng tài sản công... theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, đảm bảo thời hạn, chất lượng.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập, không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thuế, phí và lệ phí đã ban hành nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất-kinh doanh, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc thủ tục hành chính thuế cho người dân và doanh nghiệp....

Các tin khác