TPHCM: 3 tháng đầu năm xuất khẩu đạt gần 12 tỷ USD

(ĐTTCO)- Theo UBND TPHCM, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố qua cửa khẩu cả nước 3 tháng đầu năm ước đạt 11,9 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 2,2%).

TPHCM: 3 tháng đầu năm xuất khẩu đạt gần 12 tỷ USD
Trong đó, Nhóm nông-lâm-thủy sản đạt mức kim ngạch xuất khẩu cao, ước đạt 1,4 tỷ USD, tăng 51,3% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu của Nhóm hàng công nghiệp ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 3 tháng ước đạt 17,4 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 17,7%).
Về hoạt động du lịch, Tổng doanh thu Quý I ước đạt 20.377 tỷ đồng, giảm 11,8% so với cùng kỳ (cùng kỳ là 23.103 tỷ đồng), đạt 30,14% so với kế hoạch năm 2022. Khách du lịch nội địa đến TPHCM ước đạt khoảng 4.852.000 lượt, giảm 0,1% so cùng kỳ.

Các tin khác