TPHCM kiến nghị 12 nội dung về đất đai đưa vào dự thảo cơ chế đặc thù

(ĐTTCO) - UBND TPHCM vừa kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường 12 nội dung trong lĩnh vực đất đai để đưa vào dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù của thành phố.

Theo đó, UBND TPHCM kiến nghị cho phép TPHCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn, trình Hội đồng nhân dân thông qua, dựa trên cơ sở đó để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không phân biệt giá trị khu đất. Áp dụng việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất cùng mục đích sử dụng thì bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỷ lệ phần trăm.
TPHCM quyết định tỷ lệ phần trăm này phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B. Lập trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND thành phố Thủ Đức có chức năng như trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh.
Cho phép UBND TPHCM thí điểm tách phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 để thực hiện độc lập; sau khi hoàn tất sẽ tích hợp vào quy hoạch TPHCM. Thí điểm cho các tổ chức sử dụng đất đóng thuế đất hằng năm được thế chấp, cho thuê và chuyển nhượng “quyền thuê đất” đóng tiền hằng năm.
Phân cấp việc xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ cho UBND cấp huyện thực hiện. Cho phép Trung tâm phát triển quỹ đất được khai thác ngắn hạn các khu đất do đơn vị này quản lý mà chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất. Giao UBND TPHCM ban hành quy định chi tiết về khai thác ngắn hạn quỹ đất do trung tâm quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, phân bổ cho trung tâm tối thiểu 10% nguồn thu từ công tác này.

Đối với quỹ đất được chấp thuận chủ trương thanh toán cho các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT) trước ngày 1-1-2021, UBND TPHCM kiến nghị được thí điểm áp dụng căn cứ để giao đất, cho thuê đất là văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá, đấu thầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Cho phép UBND TPHCM thí điểm gia hạn sử dụng đất đối với 2 trường hợp: Thứ nhất, chủ đầu tư đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất theo quy định để thực hiện dự án, công trình sản xuất, kinh doanh theo Điều 73 Luật Đất đai 2013, chưa hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nhưng các thửa đất nhận chuyển nhượng đã hết thời hạn sử dụng.
Trường hợp thứ hai, thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại... văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật theo Điểm k, Khoản 4, Điều 95 Luật Đất đai nhưng sau khi có kết quả xử lý đã hết thời hạn sử dụng đất.
Cho phép UBND TPHCM thí điểm bổ sung hình thức sử dụng đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Đối với dự án về cảng biển (kể cả dự án lấn biển) cho phép UBND TPHCM thực hiện thủ tục về thuê đất, thuê đất có mặt nước đối với các dự án về cảng biển; không thực hiện thủ tục thuê khu vực biển được quy định như hiện nay.

Các tin khác