TPHCM: Mua bán vàng miếng phải có hóa đơn, chứng từ

(ĐTTCO) - NHNN chi nhánh TPHCM đã có văn bản gửi đến các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng trên địa bàn về việc chấp hành quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. 

TPHCM: Mua bán vàng miếng phải có hóa đơn, chứng từ

Yêu cầu của NHNN chi nhánh TPHCM căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 3669/NHNN-QLNH ngày 3-5-2024 về thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vàng cần chấp hành các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Nghị định số 24/2012 (Nghị định 24) của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn Nghị định 24, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Các cửa hàng vàng cần chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính, đồng thời tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Các đơn vị kinh doanh vàng miếng phải thường xuyên nắm bắt thông tin, theo dõi chặt chẽ diễn biến hoạt động mua, bán vàng miếng để đảm bảo chấp hành đúng quy định về niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua và giá bán vàng miếng.

Đơn vị kinh doanh vàng miếng là tổ chức tín dụng và doanh nghiệp có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng miếng trên địa bàn phải kịp thời báo cáo về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị (nếu có) liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng miếng.

NHNN chi nhánh TPHCM đề nghị lãnh đạo các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng trên địa bàn nắm bắt và chỉ đạo tốt nội dung nhiệm vụ này, góp phần thực hiện tốt các giải pháp ổn định thị trường vàng, ngoại hối trên địa bàn.

Các tin khác