Trữ lượng hải sản biển Việt Nam trên 4 triệu tấn

Trữ lượng nguồn hải sản ước tính ở vùng biển vịnh Bắc Bộ khoảng 750.000 tấn; vùng biển Trung Bộ là 712.000 tấn; vùng biển Đông Nam Bộ 1.141.000 tấn, vùng biển Tây Nam Bộ 610.000 tấn và vùng giữa Biển Đông là 1.036.000 tấn. Trong khi đó, khả năng khai thác ước khoảng 1,75 triệu tấn.

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thuỷ sản (Bộ NNPTN), trữ lượng cá nổi nhỏ ước tính trung bình khoảng 2,65 triệu tấn, cá nổi lớn khoảng 1,03 triệu tấn...

Trữ lượng nguồn hải sản ước tính ở vùng biển vịnh Bắc Bộ khoảng 750.000 tấn; vùng biển Trung Bộ là 712.000 tấn; vùng biển Đông Nam Bộ 1.141.000 tấn, vùng biển Tây Nam Bộ 610.000 tấn và vùng giữa Biển Đông là 1.036.000 tấn. Trong khi đó, khả năng khai thác ước khoảng 1,75 triệu tấn.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều nhà khoc học, kết quả nghiên cứu trên chưa phản ánh được toàn diện nguồn lợi hải sản biển của Việt Nam. Trữ lượng một số nhóm, loài (chẳng hạn như nhóm thân mềm) chưa được nhắc tới, và các nghiên cứu chủ yếu được thực hiện ở vùng biển gần bờ (từ độ sâu 200m trở vào)...

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám cho biết kết quả điều tra ban đầu về trữ lượng của một số nhóm loài hải sản là hết sức quan trọng, nhưng cần phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung để có những số liệu cụ thể hơn, làm cơ sở để Bộ NNPTNT, Tổng cục Thủy sản và các địa phương xây dựng chiến lược phát triển hoạt động khai thác hải sản, điều chỉnh đầu tư và tổ chức khai thác có hiệu quả nhất tài nguyên biển.

Các tin khác