CIEM đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng đầy thách thức của Việt Nam 6 tháng cuối năm 2021

(ĐTTCO) - Với kịch bản 1, dịch Covid-19 được kiểm soát vào tháng 10 sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại hoạt động sản xuất – kinh tế ở mức bình thường. Kinh tế tăng trưởng 5,9%. Với kịch bản 2, dịch khống chế trong tháng 8, GDP, tăng trưởng sẽ khoảng 6,2%.
CIEM cho rằng nếu dịch Covid-19 được khống chế trong tháng 8, tăng trưởng kinh tế năm 2021 sẽ ở mức 6,2%.
CIEM cho rằng nếu dịch Covid-19 được khống chế trong tháng 8, tăng trưởng kinh tế năm 2021 sẽ ở mức 6,2%.
Ngày 15-7, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) tổ chức hội thảo trực tuyến “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021: Cải cách để phục hồi tăng trưởng bền vững”.
Báo cáo tại hội thảo, CIEM đưa ra hai kịch bản dự báo cho tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Việt Nam.
Với kịch bản 1, dịch Covid-19 ở Việt Nam nếu được kiểm soát vào tháng 10-2021, sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại hoạt động sản xuất – kinh tế ở mức bình thường. Kinh tế tăng trưởng 5,9% trong cả năm 2021. Khi đó xuất khẩu cả năm dự báo tăng 16,4%; thặng dư thương mại 4,2 tỷ USD và lạm phát ở mức 2,6%.
Ở kịch bản này, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 sẽ không đạt mục tiêu 6% mà Quốc hội đã đề ra.

Với kịch bản 2, CIEM giữ nguyên hầu hết các giả thiết như trong kịch bản 1, chỉ khác là dịch Covid-19 được khống chế trong tháng 8-2021. Khi đó kinh tế năm 2021 tăng trưởng 6,2%; xuất khẩu cả năm dự báo tăng 18,3%; thặng dư thương mại 5,4 tỷ USD và lạm phát ở mức 2,8%.

Nếu kịch bản này diễn ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 sẽ vượt mục tiêu mà Quốc hội đề ra, song thấp hơn mức 6,5% mà Chính phủ thông qua trong Nghị quyết 01.

Tuy nhiên, CIEM cũng nhấn mạnh việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cả năm 2021 ở mức 6,5% của Chính phủ đề ra là thách thức rất lớn.
Trong 6 tháng cuối năm, CIEM cho rằng triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng lớn của một số yếu tố, như khả năng kiểm soát dịch, tiến độ giải ngân đầu tư công, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ kinh tế số và chuyển đổi số, khả năng tận dụng cơ hội từ các FTA mới…

Các tin, bài viết khác