Đón xem Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 ngày 3-4

(ĐTTCO)-Du lịch Việt, đừng ngủ quên trên những con số? - là nội dung chính của bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia của Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính, đăng tải lúc 6 giờ 30 ngày 3-4.

hinh.jpg

Các tin khác