Dự kiến GDP năm 2021 tăng khoảng 6,5%

(ĐTTCO)-Ngày 25-9, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể nhằm chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của Quốc hội.
Dự kiến GDP năm 2021 tăng khoảng 6,5%
Báo cáo kinh tế - xã hội do Bộ KH-ĐT soạn thảo nêu nhận định, với tốc độ tăng trưởng cả năm ước đạt trên 2%, phấn đấu đạt khoảng 3%, Việt Nam là nước có mức tăng trưởng dương cao nhất so với 5 nền kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN-5), là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới và được thế giới đánh giá cao. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,5% - 3,9% (mục tiêu là dưới 4%). Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 33,6% GDP (mục tiêu là 33% - 34% GDP).
Điểm sáng quan trọng của nền kinh tế là xuất khẩu tăng, xuất siêu 8 tháng đạt 13,5 tỷ USD trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm nghiêm trọng. Xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước vươn lên mạnh mẽ, 8 tháng tăng 15,3%. 

Việt Nam cũng tiếp tục duy trì xếp hạng cao về chỉ số đổi mới sáng tạo, đứng đầu các nước có mức thu nhập trung bình thấp; đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN (sau Singapore và Malaysia).

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo được đẩy mạnh thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1 - 1,5 điểm phần trăm, riêng các huyện nghèo giảm trên 5 điểm phần trăm, đạt mục tiêu đề ra. Chỉ số phát triển bền vững năm 2020 của Việt Nam tăng 5 bậc, xếp thứ 49/166 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Bộ KH-ĐT, năm 2021, Việt Nam cần tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Nêu cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt, Bộ KH-ĐT cho rằng, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 tăng khoảng 6% - 6,5% so với năm 2020. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%. 

Theo báo cáo đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 được Bộ KH-ĐT gửi tới Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trong tổng số 18 chỉ tiêu đã có đánh giá sơ bộ, có 14 chỉ tiêu đạt và vượt, 4 chỉ tiêu không đạt gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế; GDP bình quân đầu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị.

Quy mô GDP tiếp tục được mở rộng, đến năm 2020 ước đạt khoảng 269 tỷ USD, tăng 1,4 lần so với năm 2015; GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD/người, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2015. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo.

Sau khi Ủy ban Kinh tế cho ý kiến, báo cáo này sẽ được Chính phủ hoàn thiện, trình Quốc hội cùng với báo cáo thẩm tra chính thức của Ủy ban Kinh tế.

Các tin khác