Góc nhìn chuyên gia: Không có đầu ra, ngân hàng tăng lãi suất huy động để làm gì?

(ĐTTCO) - Không có đầu ra, ngân hàng tăng lãi suất huy động làm gì? Đây chính là tiêu điểm bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia của Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính. 

Xem bản tin trên kênh Youtube Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính tại đây

Các tin khác