Bộ Xây dựng chuyển giao 4 Tổng Công ty về SCIC

(ĐTTCO) - Ngày 31-8, Bộ Xây dựng và Tổng công ty (TCT) Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 4 TCT.
Bộ Xây dựng chuyển giao 4 Tổng Công ty về SCIC

Các đơn vị được chuyển giao gồm Sông Đà, Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO), Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN), Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) từ Bộ Xây dựng sang TCT SCIC theo Quyết định 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc chuyển giao vốn nhà nước tại 4 TCT có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Bộ Xây dựng, SCIC và các doanh nghiệp trong việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong năm 2020. 

Phát biểu tại buổi lễ chuyển giao, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, hiện các công việc liên quan giữa Bộ Xây dựng và SCIC đã được làm rõ trên tinh thần đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định hiện hành. 

Các TCT chuyển giao lần này đều là các TCT có lịch sử và bề dày gắn bó với Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh bày tỏ mong muốn, dưới sự quản lý phần vốn nhà nước của SCIC, các TCT sẽ hoạt động tốt hơn, đáp ứng được định hướng của Nhà nước và doanh nghiệp, gia tăng giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Thành – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc TCT SCIC thay mặt Tổng Công ty SCIC cho biết sẽ có trách nhiệm tiếp nối sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Xây dựng đối với 4 TCT nói trên, phối hợp cùng Bộ Xây dựng và các cổ đông áp dụng quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất dựa trên nguyên tắc kinh tế thị trường, đảm bảo phần vốn nhà nước được bảo toàn và phát huy. 

Các tin, bài viết khác