Đón xem Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 ngày 12-4

(ĐTTCO) - Tiếp theo bản tin trước với chủ đề “Chống độc quyền vàng, đừng để trục lợi chính sách” của TS. Hồ Quốc Tuấn, Góc nhìn chuyên gia phát sóng ngày mai 12-4 sẽ cùng GS Trần Ngọc Thơ bàn về chủ đề "Sửa Nghị định 24, coi chừng kẻ hở thiếu an toàn lành mạnh".

hINH.jpg

Các tin khác