Giữa khó khăn đại dịch, Sở GTVT Hà Nội đôn đốc doanh nghiệp vận tải khẩn trương lắp camera trên ôtô

(ĐTTCO)-Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp vận tải ở thành phố cần khẩn trương xây dựng kế hoạch lắp đặt và cam kết hoàn thành trước ngày 31/12/2021.
Giữa khó khăn đại dịch, Sở GTVT Hà Nội đôn đốc doanh nghiệp vận tải khẩn trương lắp camera trên ôtô

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có Công văn số 4155/SGTVT-QLVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái), xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo) trên địa bàn thành phố khẩn trương thực hiện việc lắp camera trên xe ôtô theo quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 và khoản 5 Điều 34 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ra công văn này nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ngoài ra, doanh nghiệp vận tải cần khẩn trương xây dựng kế hoạch lắp đặt và cam kết hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo đúng tinh thần tại Nghị quyết 66/NQ-CP.

Đối với các đơn vị đã lắp đặt camera trên xe ôtô báo cáo về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội danh sách các xe đã lắp đặt camera (số lượng phương tiện đã lắp/số lượng phương tiện phải lắp) với nội dung “về việc lắp đặt camera trên xe ôtô” định kỳ trước 20 hằng tháng cùng với báo cáo kết quả hoạt động vận tải.

Sở Giao thông Vận tải giao phòng Quản lý vận tải cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Định kỳ vào ngày mùng 5 hằng tháng, tổng hợp và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết quả thực hiện lắp camera theo quy định của Nghị định 10/2020/NĐ-CP..

Ngoài ra, phòng Quản lý vận tải nghiên cứu, đề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố, đề xuất tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính đối với các đơn vị vận tải không nghiêm túc thực hiện các quy định..

Bên cạnh đó Sở Giao thông Vận tải giao Thanh tra Sở Giao thông Vận tải chù trì phối hợp với phòng Quản lý vận tải kiểm tra việc xây dựng kế hoạch lắp đặt camera và chấp hành chế độ báo cáo của các đơn vị vận tải.

Sở Giao thông Vận tải cũng giao cho Hiệp hội vận tải Hà Nội, Hiệp hội vận tải hành khách công cộng thành phố Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera trên xe theo quy định.

Trước đó, ngày 14-6, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép trong thời gian tới chưa xử lý vi phạm hành chính đối với quy định lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải theo quy định của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, kiến nghị từ ngày 1/7-31/12/2021 chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo. Từ ngày 1/1/2022 xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này.

Từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022 chưa xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định lắp đặt camera lên xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên. Từ ngày 1/7/2022 xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định này.

Các tin, bài viết khác