TPHCM: Năm 2022 phấn đấu thu hút vốn FDI đạt 5,4 tỷ USD

(ĐTTCO) - Trong 10 tháng năm 2022 TPHCM ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc và duy trì sự tích cực ngay từ đầu năm cho đến nay. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng đầu năm 2022 là 909.805 tỷ đồng, tăng 2,68% so với cùng kỳ.

UBND TP cho biết, trong tình hình kinh tế - xã hội trên đà phục hồi ổn định, lạm phát được kiểm soát hiệu quả, dự ước tình hình đăng ký doanh nghiệp như sau: số doanh nghiệp thành lập mới cả năm 2022 ước đạt 43.000 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới ước đạt 500.000 tỷ đồng; vốn đăng ký bổ sung ước đạt 550.000 tỷ đồng.
Về thu hút đầu tư nước ngoài, đến nay, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được khoảng 3,42 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ.
Căn cứ vào tình hình thực tế, Thành phố phấn đấu đạt tổng số thu hút đầu tư nước ngoài năm 2022 đạt mức 5,4 tỷ USD (Năm 2021 đạt 7,23 tỷ USD do Thành phố thu hút thành công dự án Intel - 2,6 tỷ USD).

Các tin khác