8 chuyên gia tư vấn cho Chủ tịch TPHCM phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế

(ĐTTCO) - Tổ trưởng tổ tư vấn là TS Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam. Tổ phó là TS Trương Minh Huy Vũ, Khu công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TPHCM.
TS Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam là Tổ trưởng Tổ tư vấn. Ảnh: Zing
TS Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam là Tổ trưởng Tổ tư vấn. Ảnh: Zing
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định thành lập Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM.

Tổ tư vấn gồm 8 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực đến từ các trường đại học hàng đầu thành phố. Trong đó, Tổ trưởng là TS Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam. TS Trương Minh Huy Vũ, Đại học Quốc gia TPHCM là Tổ phó.

6 thành viên còn lại của tổ tư vấn gồm PGS.TS Trần Hoàng Hải, giảng viên cao cấp, quyền Hiệu trưởng Đại học Luật TP.HCM. PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM.

TS Nguyễn Ngọc Nhã Nam, VNTI và Khu công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TPHCM. PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam và  PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Đại học Y dược TPHCM.

Theo Quyết định, nhiệm vụ của tổ tư vấn là chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể cho Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, để lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chống dịch, phục hồi sản xuất, góp phần thực hiện "mục tiêu kép".

Tổ tư vấn bảo đảm tính độc lập, khách quan, khoa học và chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến tư vấn, đề xuất.

Tổ tư vấn sẽ được mời dự các buổi họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố và dự một số cuộc họp cần thiết về công tác phòng, chống dịch. Được cung cấp thông tin liên quan, phối hợp với Trung tâm Phân tích dữ liệu của thành phố để chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện hệ thống dữ liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Các thành viên tổ tư vấn được yêu cầu phải tuân thủ các quy định về phát ngôn, bảo mật những nội dung được yêu cầu tư vấn, tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch và không được cung cấp thông tin, tài liệu rộng rãi có liên quan trong quá trình tư vấn.

Các tin khác