Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra kinh doanh tạm nhập, tái xuất

(ĐTTCO)- Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thương mại biên giới và hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại 4 tỉnh biên giới từ ngày 26/9 - 7/10.
Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Bộ Công Thương mới có Quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thương mại biên giới và hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai từ ngày 26/9 - 7/10.

Thành phần Đoàn công tác bao gồm đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) làm trưởng đoàn, cùng đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương); đại diện Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương); đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương). Trong đoàn còn có đại diện các Bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính, NN&PTNT, Ngoại giao, Y tế, Giao thông vận tải và đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung làm việc của Đoàn công tác là kiểm tra tình hình thực thi Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan; Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hoạt động thương mại biên giới theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan.

Đồng thời, Đoàn công tác còn kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất về tình hình thực hiện các quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan.

Các tin khác