Cơ cấu hình thành giá xăng và diễn biến giá xăng trong 10 tháng qua

(ĐTTCO) - Theo Điều 38a về công thức giá cơ sở của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1-11-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Cơ cấu hình thành giá xăng và diễn biến giá xăng trong 10 tháng qua ảnh 1
Cơ cấu hình thành giá xăng và diễn biến giá xăng trong 10 tháng qua ảnh 2
Cơ cấu hình thành giá xăng và diễn biến giá xăng trong 10 tháng qua ảnh 3
Cơ cấu hình thành giá xăng và diễn biến giá xăng trong 10 tháng qua ảnh 4

Các tin khác