Họp báo về đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

(ĐTTCO) - Ngày 23-9, Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp báo thông tin về đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị vào chiều 23-8
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị vào chiều 23-8

Theo đó, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng an ninh; khai thác tốt lợi thế và tiềm năng, tạo động lực mới để đến năm 2025 kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL”. 

Đại hội tiến hành trong 2,5 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25-9. Có 350 đại biểu chính thức tham dự. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban ngành Trung ương; cán bộ lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy các khóa.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng như nghiêm túc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. 

Bên cạnh đó, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xem xét, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để bầu vào đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, là động lực cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang phát huy đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững.

Trong chiều 23-9, đại hội diễn ra phiên trù bị. Thông qua chương trình đại hội, thông qua quy chế làm việc của đại hội, đề cử các tổ chức trong đại hội gồm: Đoàn Chủ tịch đại hội, đoàn Thư ký đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Ngoài ra, còn báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Các Tổ đại biểu thảo luận, đóng góp các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh An Giang...

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT

TPHCM: Vượt qua thách thức, giữ đà tăng trưởng

TPHCM: Vượt qua thách thức, giữ đà tăng trưởng

(ĐTTCO) - Dù đối diện với những khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, TPHCM đã ngăn chặn đà suy thoái, giữ được đà tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước.