Thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020

(ĐTTCO) - Để vực dậy kinh tế TP trong điều kiện bình thường mới, UBND TP đã yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; lập danh mục dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp.
Thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020

Đồng thời, định kỳ 2 tuần/lần rà soát và báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu công; thực hiện các dự án khởi công mới, dự án hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. 

Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân, đảm bảo đến ngày 30-6 giải ngân đạt từ 50%; đến ngày 31-7 giải ngân đạt từ 60-70% và đến ngày 15-10 giải ngân đạt từ 80%. Kết quả giải ngân này là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao phân nhóm các dự án gặp vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; các dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; các dự án gặp vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân; tham mưu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

UBND TP sẽ điều chỉnh Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 25-5-2018 quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP, đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư công 2019; đồng thời kiến nghị Chính phủ giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công của TP trong điều kiện bình thường mới. 

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của tất cả các quận-huyện; từ năm 2021, trình trước ngày 31-12 của năm kế hoạch; tham mưu UBND TP ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng như Quy định về công tác phối hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi.

Các tin, bài viết khác