TPHCM: GRDP 9 tháng giảm 5,06%

(ĐTTCO)- Theo báo cáo từ UBND TPHCM, do tác động của đợt dịch lần thứ tư phản ánh rõ trong bức tranh kinh tế của TPHCM. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng tăng 5,66% so với cùng kỳ; tuy nhiên đến quý 3 là thời gian TP thực hiện triệt để giãn cách xã hội, tốc độ tăng trưởng giảm mạnh, giảm 24,39% so với cùng kỳ.

TPHCM: GRDP 9 tháng giảm 5,06%
Trong quý 3, khu vực công nghiệp và xây dựng chịu tác động mạnh nhất, giảm 43,92% so với cùng kỳ…
Tính chung 9 tháng, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 954.522 tỷ đồng, đạt 65% so với kế hoạch năm 2021 (9 tháng năm 2020 đạt 72% so với thực hiện cả năm 2020), giảm 4,98% so với cùng kỳ.
Theo tính toán của Tổng Cục Thống kê, GRDP năm 2021 trên địa bàn Thành phố ước giảm 5,06% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,39%) và không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2021 là 6%).
Trong khu vực dịch vụ, có 5/9 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ: ngành thông tin truyền thông tăng 6,12%; ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 8,48%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ tăng 5,34%; ngành giáo dục và đào tạo tăng 4,74%; ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 28,68%.
Có 4/9 ngành còn lại chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 hoặc tạm dừng hoạt động trong quá trình Thành phố giãn cách xã hội nên có mức tăng trưởng âm so với cùng kỳ là: kinh doanh bất động sản giảm 13,92%; ngành thương nghiệp bán buôn, bán lẻ giảm 7,31%; vận tải kho bãi giảm 9,7%; khách sạn, nhà hàng (lưu trú và ăn uống) giảm 40,27%.

Các tin khác