Triều đại tướng quân trên gốm SATSUMA

(ĐTTCO) - Lịch sử Nhật Bản ghi nhận 3 triều đại Mạc Phủ (幕府) liên tục tiếm quyền Nhật Hoàng (1167-1867). Do ảnh hưởng phong kiến Trung Hoa thời Tam Quốc, các tướng quân ra trận vốn thường trú trong các nhà vải (幕府), nên khi chiến binh Samurai (侍) thống nhất giang sơn sau nội chiến đã sáng lập "nền chính trị võ gia", họ giữ luôn quyền cai trị với danh nghĩa Đại Tướng quân. 
 Triều đại tướng quân trên gốm SATSUMA  ảnh 1
 Triều đại tướng quân trên gốm SATSUMA  ảnh 2
 Triều đại tướng quân trên gốm SATSUMA  ảnh 3
 Triều đại tướng quân trên gốm SATSUMA  ảnh 4
 Triều đại tướng quân trên gốm SATSUMA  ảnh 5
 Triều đại tướng quân trên gốm SATSUMA  ảnh 6
 Triều đại tướng quân trên gốm SATSUMA  ảnh 7
 Triều đại tướng quân trên gốm SATSUMA  ảnh 8
 Triều đại tướng quân trên gốm SATSUMA  ảnh 9

Lịch sử Nhật Bản ghi nhận 3 triều đại Mạc Phủ (幕府) liên tục tiếm quyền Nhật Hoàng (1167-1867). Do ảnh hưởng phong kiến Trung Hoa thời Tam Quốc, các tướng quân ra trận vốn thường trú trong các nhà vải (幕府), nên khi chiến binh Samurai (侍) thống nhất giang sơn sau nội chiến đã sáng lập "nền chính trị võ gia", họ giữ luôn quyền cai trị với danh nghĩa Đại Tướng quân. 

Chiến binh đầu tiên vươn tới chức Thiên hoàng quân sư, lập chính quyền thống trị samurai và biến Thiên Hoàng thành bù nhìn là Thái Chính Đại Thần Taira no Kiyomori (平清盛, 1118-1181). Tướng quân Minamoto no Yoritomo (源頼朝,1147-1199) cướp ngôi sau đó đã thiết lập chế độ Mạc Phủ đầu tiên (Mạc (幕) là bức màn hay rèm và Phủ (府), là nơi để tài liệu, tài sản của quan lại, nghĩa rộng cơ quan nhà nước). Để tiếp biến văn minh Trung Hoa, họ đã đặt nền móng vững chắc phát triển nghề gốm sứ. 

Tướng quân Oda Nobunaga (織田 信長, 1534-1582) có công chấm dứt thời Chiến Quốc và người kế thừa Toyotomi Hideyoshi (豊臣 秀吉, 1537-1598) gây chiến tranh Nhật Bản - Triều Tiên, bắt cóc 47 thợ lành nghề mang về lập nên nghề gốm Satsuma do dòng họ Shimazu cai quản.

Chinh di Đại tướng quân Tokugawa Ieyasu (徳川 家康, 1543-1616), người mở đầu triều đại Mạc phủ Edo (1603-1867), tuy thực hiện chính sách Tỏa quốc (鎖国) nhưng ưu tiên bảo trợ phát triển nghề gốm sứ, trong đó đặc trưng dòng gốm Satsuma cải tiến liên tục và lừng danh thế giới với dòng gốm tráng men Kyo-Satsuma, vẽ thổ cẩm và nhũ vàng tinh tế theo trường phái Kano.

Các tướng quân sáng lập Mạc Phủ đều để lại dấu ấn lớn với lịch sử, với ngành gốm sứ Nhật Bản. Ngắm những tác phẩm gốm Satsuma thời Edo (1603-1867) rất đa dạng hình thái cốt gốm, lối vẽ phản ánh nghệ thuật một thời “bế quan tỏa cảng” và chuyển tiếp Minh Trị Duy tân (1868-1912), sẽ giúp ta hiểu vì sao Nhật Bản đã vượt thoát Trung Hoa và tiến lên hàng cường quốc.