Trình Thủ tướng đề án nghiên cứu xây dựng 'siêu cảng' Cần Giờ

(ĐTTCO) - Ngày 23-8, Văn phòng UBND TPHCM cho biết đã trình Thủ tướng đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Trình Thủ tướng đề án nghiên cứu xây dựng 'siêu cảng' Cần Giờ

Theo UBND TPHCM, để đáp ứng nhu cầu hàng hóa thông qua cảng, trong phạm vi nghiên cứu đề án này, đề xuất định hướng nghiên cứu phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với quy mô dự kiến đón tàu trọng tải lên đến 250.000DWT (24.000 Teu), tàu trung chuyển trọng tải 10.000-65.000 tấn (750 - 5.200 Teu) và sà lan trọng tải tới 8.000 tấn (356 Teu).

Tổng chiều dài cầu cảng chính dự kiến khoảng 7km và bến sà lan dự kiến khoảng 2km. Tổng diện tích ước tính khoảng 571ha.

Trên cơ sở nhu cầu hàng hóa thông qua cảng, dự kiến phân kỳ đầu tư trong 2 giai đoạn. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác cảng giai đoạn 1 trước năm 2030 (đầu tư 2/7 bến chính), giai đoạn 2 (sau năm 2030 đến năm 2045) sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thành toàn bộ các bến chính còn lại.

Các công trình phụ trợ phục vụ nằm ngoài khu cảng gồm khu nhà ở cán bộ, người lao động, chuyên gia, quy mô dự kiến khoảng 68ha. Khu nhà làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước về cảng biển, các cơ quan kiểm tra chuyên ngành, quy mô dự kiến khoảng 4ha. Trung tâm đào tạo chuyên ngành hàng hải, trung tâm dịch vụ tư vấn hàng hải, quy mô dự kiến khoảng 10ha.

Các tin khác