Phiêu lãng cùng 7 chiếc bình Sake Gosu-Blue

(ĐTTCO) - Tầng lớp quý tộc thời Heian (平安, 794-1185) chịu ảnh hưởng các thú vui tinh tế theo văn minh Đường - Tống Trung Hoa đã dần hình thành nên mỹ học ưu nhã (美学優雅) đặc thù Nhật Bản. Hội tụ chung quanh tính tao nhã (iki, 粋), khác lạ (okashii, おかしい), phong lưu (furyu, 風流), u huyền (yugen, 幽玄) và cả phù du (hakanasa, はかなさ).

(ĐTTCO) - Tầng lớp quý tộc thời Heian (平安, 794-1185) chịu ảnh hưởng các thú vui tinh tế theo văn minh Đường - Tống Trung Hoa đã dần hình thành nên mỹ học ưu nhã (美学優雅) đặc thù Nhật Bản. Hội tụ chung quanh tính tao nhã (iki, 粋), khác lạ (okashii, おかしい), phong lưu (furyu, 風流), u huyền (yugen, 幽玄) và cả phù du (hakanasa, はかなさ), người Nhật tôn sùng cái mỹ học tuyệt đỉnh mong manh, ngắn ngủi đó để ứng đối với thiên nhiên hài hòa; biết thưởng ngoạn cuộc sống vô thường như những ấm rượu sake (酒) rót chân tình qua 4 mùa nóng lạnh.

Phiêu lãng cùng 7 chiếc bình 	Sake Gosu-Blue ảnh 1
Phiêu lãng cùng 7 chiếc bình 	Sake Gosu-Blue ảnh 2
Phiêu lãng cùng 7 chiếc bình 	Sake Gosu-Blue ảnh 3
Phiêu lãng cùng 7 chiếc bình 	Sake Gosu-Blue ảnh 4
Phiêu lãng cùng 7 chiếc bình 	Sake Gosu-Blue ảnh 5
Phiêu lãng cùng 7 chiếc bình 	Sake Gosu-Blue ảnh 6
Phiêu lãng cùng 7 chiếc bình 	Sake Gosu-Blue ảnh 7
Phiêu lãng cùng 7 chiếc bình 	Sake Gosu-Blue ảnh 8
Phiêu lãng cùng 7 chiếc bình 	Sake Gosu-Blue ảnh 9