Lan tỏa khí thế mới, quyết tâm mới trong xây dựng, phát triển TPHCM

(ĐTTCO) - Nhân dân TPHCM tin tưởng và trân trọng sự chủ động, tinh thần trách nhiệm rất cao của lãnh đạo và các cơ quan tham mưu khi đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP. 

Lan tỏa khí thế mới, quyết tâm mới trong xây dựng, phát triển TPHCM

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2023), phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành tuyên giáo thành phố đã và sẽ thực hiện.

Năm 2023, TPHCM gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có những cơ hội đan xen, nhất là các cơ chế, chính sách, định hướng riêng mà Trung ương ban hành cho TPHCM. Trong bối cảnh đó, ngành Tuyên giáo thành phố đã vào cuộc mạnh mẽ trong định hướng tuyên truyền, tạo thống nhất và đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động trong tham mưu

- Phóng viên: Vừa qua, TPHCM đã nỗ lực trong phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo, đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp gì trong hành trình trên, thưa đồng chí?

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Đồng chí PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ: TPHCM đã nỗ lực trong chuẩn bị các nội dung, các chương trình, đề án và thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo, vừa báo cáo với Trung ương đề xuất Quốc hội xem xét và sớm ban hành nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong hành trình đó, ngành Tuyên giáo thành phố đã kịp thời, nhạy bén trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua các kênh thông tin, có thể nhận thấy nhân dân thành phố rất phấn khởi, tin tưởng và trân trọng sự chủ động, tinh thần trách nhiệm rất cao của lãnh đạo thành phố và các cơ quan tham mưu khi đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, chỉ đạo các cơ quan báo chí - truyền thông thành phố và phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM tích cực tuyên truyền trong suốt quá trình thành phố tích cực tham mưu, đề xuất Quốc hội chấp thuận và ban hành Nghị quyết.

- Ngoài Nghị quyết 98/2023/QH15, cuối năm 2022, Bộ Chính trị cũng ban hành Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng đối với thành phố. Ngành Tuyên giáo tham gia như thế nào trong việc quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết trên?

Ngành Tuyên giáo thành phố đã chủ động tham mưu và chủ trì tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để các nghị quyết nhanh chóng được cụ thể hóa trong thực tiễn, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch hướng dẫn các đơn vị tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết. Cùng với đó là tham mưu cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của Thành ủy sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các hội thảo khoa học để đánh giá, tiếp nhận thông tin, đóng góp của lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học và thu nhận ý kiến của nhân dân thành phố trên các diễn đàn thông tin báo chí đóng góp cho sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2022

Đa dạng phương thức triển khai nghị quyết

- Lãnh đạo TPHCM cam kết sẽ bắt tay triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 cho ra kết quả tốt nhất. Với tinh thần đó, ngành Tuyên giáo thành phố sẽ làm gì?

Để Nghị quyết 98/2023/QH15 nhanh chóng được cụ thể hóa trong thực tiễn, ngành Tuyên giáo bắt tay ngay vào tham mưu xây dựng các kế hoạch tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị của Thành ủy về lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo thành sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết để thực hiện thắng lợi nghị quyết với tinh thần chủ động, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn, quyết liệt, hiệu quả.

Tuyên giáo thành phố cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo; lồng ghép trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cấp, từng ngành, thực hiện phát hành các bộ sản phẩm đồ họa với nội dung ngắn gọn, nêu những vấn đề cốt lõi để tuyên truyền trên các trang tin điện tử, trên không gian mạng...

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thành phố tích cực thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, các sản phẩm báo chí tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 98/2023/QH15, góp phần lan tỏa khí thế mới, quyết tâm mới trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phát huy mọi nguồn lực xây dựng phát triển thành phố.

- Còn các nhiệm vụ trọng tâm khác của ngành trong thời gian từ đây đến cuối năm sẽ được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới phương pháp, đa dạng hóa các hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng với hình thức phù hợp, thiết thực, đạt hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa rộng. Tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết 24, 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của ban tuyên giáo các cấp, bảo đảm tính chủ động và kịp thời về những nội dung theo chức năng và được cấp ủy giao. Ngành Tuyên giáo thành phố cũng chú trọng bảo đảm định hướng tư tưởng chính trị và đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên giáo; công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mặt khác, triển khai sâu rộng chỉ đạo về “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác”. Tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành liên quan để trao đổi, tham mưu, xử lý các vấn đề nảy sinh liên quan công tác tuyên giáo đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 là giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Cùng với cả hệ thống chính trị, ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất.

Chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, kịp thời hơn trong tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tham mưu nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới phương pháp, đa dạng hóa việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng với hình thức phù hợp, đạt hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa rộng.

Đồng thời, chỉ đạo tăng cường cung cấp thông tin chính thống đến người dân trên các mạng xã hội; triển khai thực hiện đúng tiến độ, kịp thời, phù hợp và đầy đủ các nội dung thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng vào trọng tâm là học Bác, làm theo Bác và nêu gương.

Các tin khác