Đề xuất giãn nợ gốc và lãi vay, chỉ cấp vốn cho dự án BĐS khả thi

(ĐTTCO)- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển lành mạnh, bền vững đã đưa ra nhiều giải pháp về nguồn vốn tín dụng như việc giãn nợ gốc, lãi vay cho các doanh nghiệp BĐS khó khăn. Đồng thời, tiếp tục cấp tín dụng với dự án BĐS có phương án vay vốn khả thi…

Theo đó, mục tiêu của dự thảo Nghị quyết là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường BĐS, trong đó tháo gỡ các vướng mắc về quy định pháp luật và trình tự, thủ tục cũng như tổ chức triển khai thực hiện các dự án, nhất là liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng.Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang triển khai để sớm hoàn thành, tạo nguồn cung cho thị trường; tháo gỡ khó khăn về các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu... khơi thông dòng vốn và tạo tính thanh khoản cho thị trường.

Đồng thời hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030". Để thực hiện, giải pháp trọng tâm sẽ là hoàn thiện thể chế. Bao gồm các quy định liên quan tới đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở gắn với việc sửa các luật Đầu tư, Đất đai, Thuế, Chứng khoán, Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Đấu thầu (sửa đổi), sửa đổi các quy định tháo gỡ quy trình, thủ tục triển khai dự án, đảm bảo tính thống nhất.

Trong lúc chờ Quốc hội thông qua Luật nhà ở (sửa đổi), Chính phủ cho biết sẽ trình Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

Một số chính sách mới được đưa vào dự thảo gồm: giao đất không thu tiền sử dụng đất, chủ đầu tư được chuyển nhượng nhà ở xã hội gắn với chuyển quyền sử dụng đất; địa phương chịu trách nhiệm bố trí và đảm bảo quỹ đất.Việc chọn chủ đầu tư sẽ thông qua đấu thầu hoặc chấp nhận chủ trương đầu tư nếu có quyền sử dụng đất phù hợp quy hoạch. Chính quyền địa phương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư tại khu công nghiệp. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng được sử dụng diện tích sàn làm dịch vụ, thương mại, công cộng và hoạch toán riêng, được hưởng toàn bộ lợi nhuận…

Để đảm bảo nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ sẽ đề xuất Quốc hội dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỉ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn. Trong đó, chủ đầu tư được vay ưu đãi 50% của gói, số còn lại dành cho khách hàng cá nhân là người mua, thuê, mua nhà vay.

Về nguồn vốn tín dụng, Chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, khơi thông dòng vốn tín dụng cho phát triển kinh tế, xã hội. Đề xuất giãn nợ gốc, lãi vay cho các doanh nghiệp BĐS khó khăn (doanh nghiệp, dự án BĐS phục vụ tiêu dùng, sản xuất, công nghiệp, du lịch, nghỉ dưỡng); đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được tiếp cận vốn tín dụng. Chính phủ yêu cầu tiếp tục cấp tín dụng với dự án BĐS có phương án vay vốn khả thi, khách hàng có tiềm lực tài chính, khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

Chính phủ cũng yêu cầu bám sát tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực BĐS và có giải pháp kịp thời để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả. Theo đó, tiếp tục cấp tín dụng với dự án BĐS có phương án vay vốn khả thi, khách hàng có tiềm lực tài chính, khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn; ưu tiên xem xét cho vay với các dự án BĐS phục vụ tiêu dùng, thanh khoản tốt như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, văn phòng cho thuê, BĐS công nghiệp. Có giải pháp giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ thị trường BĐS.

Với vấn đề vốn trái phiếu, dự thảo nghị quyết của Chính phủ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động huy động vốn, gồm phát hành trái phiếu, của các doanh nghiệp BĐS trên thị trường chứng khoán đúng quy định pháp luật. Kiểm soát huy động vốn của doanh nghiệp BĐS trên thị trường chứng khoán để tránh đầu cơ, thao túng, thổi giá. Đồng thời cũng không cản trở doanh nghiệp đủ năng lực, hiệu quả kinh doanh tốt… có thể huy động vốn để phục hồi, phát triển.

Các tin khác